-

הזמנים משתנים: בחברה הערבית מאמצים כלבים

יותר לוקחים כלבים לביתם למרות הנורמה שרואה בהם חיות טמאות
ערן זינגר
20 במרץ 2019
21:49