t
הצבעה ודעה קדומה

הצבעה ודעה קדומה: השסע העדתי בבחירות לכנסת

העבודה, הליכוד וש"ס: המתח שבין אשכנזים למזרחים במפלגות הוותיקות | סדרת כתבות
ויקו אטואן וריאד עלי
21 במרץ 2019
15:40

את הממשלה ה-35 ירכיב ככל הנראה גבר אשכנזי, אבל את מפלגת העבודה - שבגלגוליה הקודמים יש מי שרואים בה אשמה עיקרית באפליה כלפי בני עדות המזרח - מנהיג בן העדה המרוקאית. במקביל, 42 שנה אחרי המהפך של בגין שהפך אותה לבית של המזרחים, הליכוד מציגה רשימה אשכנזית כמעט לחלוטין. דווקא ש"ס, המפלגה שהתגאתה ב"החזרת עטרה ליושנה", מגרדת כיום את אחוז החסימה.