t
פניה עוז זלצברגר

בתו של עמוס עוז: "אבא אמר לי בחלום 'צריכים אותך'"

פניה עוז זלצברגר מוציאה את צוואתו הפוליטית בספר לקראת הבחירות
מיכל רבינוביץ'
23 במרץ 2019
21:25
תגיות:
עמוס עוז