תשדירי תעמולת בחירות

תעמולת בחירות – 27.03.19

תשדירי תעמולת הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית
מטעם ועדת הבחירות המרכזית
27 במרץ 2019
22:56