t
לוגו אירוויזיון 2019
כאן

אירוויזיון 2019 | פרטי חסיון מידע להשתתפות בהצבעה הטלפונית לתחרות האירוויזיון

שאלות ותשובות בנוגע להצבעה הטלפונית באירוויזיון 2019 בתל אביב
כאן אירוויזיון
02 באפריל 2019
15:15

המידע הנ"ל מיועד לספק לך, כמשתתפ/ת בהצבעה הטלפונית לתחרות האירוויזיון, סקירה לגבי עיבוד המידע האישי אודותיך ואודות זכויותיך המוגנות בחוק.

מי אחראי לעיבוד המידע ומי אנשי הקשר שלי?

מפקחת המידע היא חברת Digame:
digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Cologne
Germany

ניתן לפנות לקצין ביטחון המידע של החברה בכתובת המייל: privacy@digame.de

באיזה מקורות ומידע נשתמש?
נעבד אך ורק את המידע האישי שאנו מקבלים ממך בעת ההצבעה דרך הטלפון או באמצעות הודעת SMS תוך שימוש בחיבורים המסופקים דרך החברה המפעילה את הטלפון הקווי או המפעיל הסלולרי.

בתוקף שימוש זה, נאסוף את קטגוריות המידע הבאות:
- מספר הטלפון הנייד (MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)
- התאריך והשעה בהם השתתפת בהצבעה הטלפונית
- שם מפעיל הטלפון הקווי או הסלולרי
- סוג ההסכם שחתמת עם מפעיל הרשת שלך (באם משולם מראש, או תחת הסכם)

לאיזו מטרה המידע יעובד (מטרת העיבוד) ומה הבסיס החוקי לזה?
נעבד מידע אישי בכפוף לתקנות הכלליות של האיחוד האירופי לעיבוד מידע EU General Data Processing Regulation (GDPR) וחוק הגנת המידע הפדרלי הגרמני (the German Federal Data Protection Act (BDSG)(, תוך התחשבות במאזן בעלי העניין (סעיף 6, פסקה 1(f) בתקנות האיחוד האירופי. (Art. 6 Para. 1 (f) GDPR)

לאן יועבד המידע אודותיי?
המידע עליך יהיה נגיש בתוך החברה למחלקות אשר זקוקות לו על מנת לקיים את חובותינו החוקיות. מעניקי שירות וסוכנים אחרים העובדים עבורנו עשויים גם לקבל מידע זה למטרות אלו, אם הם מקפידים על חסיון ואמינות. מקבלי המידע האלה, יכולים להיות, למשל, אנשי תמיכה IT או מפעילי תקשורת טלפונית.

לא תהיה העברה של מידע אישי לגורמים מחוץ לחברה. אמנם איננו המארגנים של ההצבעה הטלפונית לתחרות האירוויזיון – המארגן הוא איגוד השידור האירופאי שכתובתו Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Geneva), Switzerland – תחת חוק הגנת המידע אנחנו מפקחים על המידע, כפי שמוגדר בסעיף 4 (7) של התקנות הכלליות של האיחוד האירופי לעיבוד מידע (Art. 4 (7) GDPR) באשר להצבעה טלפונית. זאת משום שאנחנו נספק לאיגוד השידור האירופאי רק תוצאות אננונימיות של ההצבעה הטלפונית.

האם מידע יועבר למדינה שלישית או ארגון בינלאומי?
לא תהיה העברה של המידע האישי הנ"ל למדינות אחרות.

לכמה זמן נשמר המידע שלי?
נעבד ונשמור את המידע האישי שלך למשך הזמן הנדרש עבורנו למלא את חובותינו החוקיות.
כאשר המידע אינו נדרש יותר למילוי חובות חוזיות או חוקיות, הוא יימחק באופן קבוע אלא אם נדרש עיבוד נוסף – לזמן מוגבל – למטרות הבאות:
מילוי חובות אכסון מסחריות או הקשורות לדיני מס
הקוד המסחרי הגרמני (The German Commercial Code (HGB)), חוק המס (AO), חוק הלבנת כסף (GwG). חוקים אלה מפרטים באופן כללי תקופות אכסון למטרות ארכיון ותיעוד הנעים בין שנתיים ל-10 שנים.

אילו זכויות הגנת מידע יש לי?
לכל מצביע טלפוני קיימת הזכות למידע על פי סעיף 15 של התקנות הכלליות של האיחוד האירופי לעיבוד מידע Article 15 GDPR, הזכות לתיקון על פי סעיף 16 של התקנות הכלליות של האיחוד האירופי לעיבוד מידע Article 16 GDPR, הזכות למחיקה על פי סעיף 17 של התקנות הכלליות של האיחוד האירופי לעיבוד מידע Article 17 GDPR, הזכות להגביל את העיבוד על פי סעיף 18, הזכות להתנגד על פי סעיף 21 והזכות לניידות במידע על פי סעיף 20.
מעבר לכך, יש לך את הזכות להגיש תלונה עם סמכות ניהולית להגנת מידע (סעיף 77 של התקנות הכלליות של האיחוד האירופי לעיבוד מידע).
כל הסכמה שתיתן לעיבוד המידע האישי שלך על ידנו ניתן לבטל בכל זמן. שימ/י לב שביטול ההסכמה יחול רק בעתיד. עיבוד שנתבצע לפני ביטול ההסכמה לא יושפע מביטול זה.

האם אני מחוייב לספק מידע?
עליך לספק את המידע הנ"ל על מנת להשתתף בהצבעה הטלפונית.

האם מתבצעת קבלת החלטות אוטומטית?
באופן עקרוני, אין אנו משתמשים באופן מלא בקבלת החלטות אוטומטית כפי שמוגדר בסעיף 22 של התקנות הכלליות של האיחוד האירופי לעיבוד מידע, כאשר אנו מזינים מידע, מבצעים או מסיימים שותפות עסקית. אין אנו משתמשים גם ביצירות פרופילים.

האם יש לי את הזכות להתנגד?
מידע על הזכות שלך להתנגד על פי סעיף 21 של התקנות הכלליות של האיחוד האירופי לעיבוד מידע
הזכות להתנגד במקרה ספציפי
יש לך את הזכות להתנגד, מסיבות הקשורות למצבך המסויים, בכל עת לעיבוד מידע אישי אודותיך המבוסס על תת סעיף f בסעיף 6, פסקה 1 של התקנות הכלליות של האיחוד האירופי לעיבוד מידע (עיבוד מידע בהילקח בחשבון מאזן בעלי העניין).

במידה והינך מתנגד, אזי אנו לא נעבד את המידע האישי שלך אלא אם נוכל להציג סיבות לגיטימיות משכנעות לעיבוד שעוקף את ענייניך, זכויותיך וחירויותיך לביסוס, מימוש והגנה של דרישות חוקיות. 

הגשת בקשת התנגדות
הנך מוזמנ/ת להגיש את התנגדותך באופן לא פורמלי תחת הכותרת "התנגדות", תוך מתן שמך, כתובתך ותאריך לידתך ולשלוח לכתובת הבאה:

digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Cologne
Germany
Tel.: +49 221 59 68 88 80
privacy@digame.de