t
כאן מסבירים

כאן מסבירים | איך הפך שלט הטלוויזיה לסיוט טכנולוגי?

איך הדבר הזה שאמור לעזור לנו להפעיל מכשירים חשמליים, טלוויזיות, מערכות סטריאו, הפך לסיוט?
מערכת כאן
03 באפריל 2019
09:40