תשדירי תעמולת הבחירות

שידורי תעמולה - 28.03.2019

תשדירי תעמולת הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית
מטעם ועדת הבחירות המרכזית
02 באפריל 2019
18:23