שידורי תעמולה

שידורי תעמולה - 30.03.2019

תשדירי תעמולת הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית
מטעם ועדת הבחירות המרכזית
30 במרץ 2019
18:29