שידורי תעמולה

שידורי תעמולה - 02.04.2019

תשדירי תעמולת הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית
מטעם ועדת הבחירות המרכזית
02 באפריל 2019
18:40