תעמולת בחירות
צילום מסך

שידורי תעמולה - 03.04.2019

תשדירי תעמולת הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית
מטעם ועדת הבחירות המרכזית
03 באפריל 2019
20:02