t
מפלגת "נ נח"

ימי בחירות | הנחמנים

למפלגת "נ נח" אין תקציבים, אז הם עושים מעשי גרילה, כמו המבצע המטורף הזה שעשו באישון לילה על השלט של הרצל
מערכת כאן
04 באפריל 2019
20:11