תעמולת בחירות
צילום מסך

שידורי תעמולה - 04.04.2019

תשדירי תעמולת הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית
מטעם ועדת הבחירות המרכזית
04 באפריל 2019
20:55