תעמולת בחירות

שידורי תעמולה - 06.04.2019

תשדירי תעמולת הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית
מטעם ועדת הבחירות המרכזית
06 באפריל 2019
20:21