תעמולת בחירות

שידורי תעמולה - 07.04.2019

תשדירי תעמולת הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית
מטעם ועדת הבחירות המרכזית
07 באפריל 2019
20:28