תחזית 10.4

התחזית: התחממות ניכרת

ירושלים 8-18, תל אביב 12-20, חיפה 11-18
התחזית: התחממות ניכרת
10 באפריל 2019
21:59