t
-

האם ניתן לשחזר את קתדרלת נוטרדאם?

ביום שאחרי שריפת הענק שכילתה חלקים נרחבים מהמונומנט הכי מתויר בפריז, רבים נאחזים בהבטחתו של הנשיא מקרון שבזמן שהאש עוד בערה, התחייב לשחזר את קתדרלת נוטרדאם
שרון עידן
17 באפריל 2019
07:00