t
"המדינה פוגעת באנשים שלחמו למענה": המאבק נגד קיצוץ

"המדינה פוגעת באנשים שלחמו למענה": המאבק נגד קיצוץ קצבאות הפנסיה

כאילו לא קשה מספיק להיות קשיש בישראל, מהחודש הבא צפויה הפנסיה של כרבע מיליון ישראלים לחטוף מכה נוספת - קיצוץ של כאחוז וחצי. הסיבה - גירעונות של הקרנות הוותיקות ואוזלת היד של הפוליטיקאים - שחזו בבעיה, ולא עשו דבר
ליאל קייזר
14 במאי 2019
23:07