כאן מדע | איך קשישים יכולים לשרוד שחרור מבתי חולים?

קשישים רבים יאלצו לחזור לאשפוז לאחר שחרורם. אוניברסיטת חיפה פיתחה שיטה לאתר מי מועד לחזור ואיך לעזור לו להימנע מכך.
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00