כאן מדע | איך לתקוף את הסרטן בכל שלבי הגידול?

בטכניון הבינו כי אחד האתגרים הגדולים ביותר בקרב בסרטן הוא תקיפת גידולים בשלבים שונים ולפני שהם יכולים להגיב.
מערכת כאן
04 בדצמבר 2016
00:00