אדם מחטט באשפה
נועם רבקין פנטון, פלאש 90

דוח מצב המדינה: ישראל בין השיאניות בקושי להיחלץ מעוני

בנוסף מצאו במכון טאוב כי בשנים האחרונות חלה עלייה גדולה בהכנסה ובצריכה של משקי הבית, והתמ"ג לנפש, המדד המשמעותי בקביעת רמת החיים, גדל ב-1.3% בשנה בלבד, לעומת 2.2% בממוצע במדינות ה-OECD
נופר משה
05 ביוני 2019
06:00

דוח מצב המדינה של מכון טאוב שהתפרסם הבוקר (רביעי) מצא כי ישראל בין השיאניות בקושי להיחלץ מעוני. למשק בית בעשירון התחתון שמבקש לעלות מעל לקו העוני יידרשו שעות עבודה רבות יותר בהשוואה למדינות ה-OECD, ויש פער גדול בין הכנסת משק בית בעשירון העני ביותר להכנסה החציונית, שקו העוני מחושב לפיה.

בנוסף, בשנים האחרונות חלה עלייה גדולה בהכנסה ובצריכה של משקי הבית. בין שנת 2012 לשנת 2017 עלתה ההכנסה הריאלית נטו של משקי בית במעמד הביניים (חמישון ההכנסה האמצעי) בכ-22%, ובחמישון התחתון בכ-19% (לעומת עלייה של 14% בלבד בחמישון העליון). עיקר העלייה נובעת מהגידול בהכנסות מעבודה, שמקורו בעלייה מהירה בשכר וכן בשיעור התעסוקה. 

על פי הערכות מוקדמות, בשנת 2018 צמח התמ"ג במשק בקצב מהיר מהממוצע ב-OECD. שיעור של 3.3% לעומת 2.9%. אולם התמ"ג לנפש, המדד המשמעותי יותר בקביעת רמת החיים, גדל ב-1.3% בשנה בלבד, לעומת 2.2% בממוצע ב-OECD.

מנתון אחר, במדינת ישראל העומס בכבישים עולה, וב-30 השנים האחרונות מספר המועסקים מחוץ ליישוב המגורים גדל פי שלושה, בעוד כלל האוכלוסייה גדלה פי שניים. כמו כן, בתחום ההכשרות המקצועיות, ההוצאה בשוק העבודה היא מהנמוכות בקרב מדינות ה-OECD. אמנם ניכרת מגמת עלייה בהוצאה על תחום ההכשרות המקצועיות, אך עדיין ההוצאה נמוכה בישראל, 0.06%, לעומת 0.13% בממוצע במדינות ה-OECD.

בשנים 2018–2011 עלה מדד מחירי הבריאות ב-9% לעומת עלייה של 4% בלבד במדד המחירים לצרכן, זאת בעיקר בשל העלייה בשכר הרופאים.