כאן מדע | מסיבת מטבוליטים

מצבורים של מטבוליטים יכולים להוביל לרעילות לתאים. באונ' תל אביב בדקו כיצד ניתן לפרק את המצבורים האלה
מערכת כאן
10 בדצמבר 2016
00:00