כאן מציינים | י"ט כסלו - חג הגאולה

כאן מסבירים על י"ט כסלו יום חגה של תנועת החסידות הנחוג גם כיום כחג של ממש ויום סגולה.
מערכת כאן
19 בדצמבר 2016
00:00
עודכן ב 20 דצמבר 10:46