כאן מדע | פרטיות? מי צריך את זה?

האם אנחנו מעדיפים פרטיות או הכרה? המרכז הבינתחומי בהרצליה בדק עד כמה אנחנו באמת נפגעים מחשיפת יתר
מערכת כאן
15 בדצמבר 2016
00:00