שישה ימים, שני שבטים

נקודת מפנה | שישה ימים, שני שבטים: חלק א'

תוכנית המציינת יובל למלחמת ששת הימים. כיצד בעקבות המלחמה התפצלה החברה הישראלית לשני שבטים?
מערכת כאן
24 במאי 2017
20:28