תלמידים בכיתה
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

שיעור הדיווחים על אלימות בחטיבות ביניים בישראלים גבוה מה-OECD

מחקר טאליס שנערך בקרב מורים ומנהלים של כיתות ז'-ט' ב-48 מדינות, חושף את המצב בבתי הספר בישראל. מהמחקר עולה שקיים פער מגדרי בניהול בישראל. רק מחצית מהמורים יכולים לסיים לתלמידים ללמוד באמצעות טכנולוגיה דיגיטלית
לירן כוג'הינוף
19 ביוני 2019
13:58

שיעור מנהלי בתי הספר בחטיבות הביניים בישראל שמדווחים על אלימות גבוה לעומת מדינות ה-OECD, כך עולה ממחקר טאליס שהתפרסם היום (רביעי). מהדוח עולה שרק מחצית מהמורים מסוגלים לסייע לתלמידים ללמוד באמצעות שימוש בטכנולוגיה, מספר נמוך משאר מדינות ה-OECD. המחקר נערך ב-48 מדינות, ועוסק במורים בכיתות ז' עד ט' ומנהליהם. 

26% מהמנהלים בישראל דיווחו על איומים או אלימות מילולית בקרב תלמידים, כך עולה מהדוח. 13% מהם דיווחו על אלימות בין תלמידים שהובילה לפגיעה פיזית. בשאר מדינות ה-OECD נרשמו שיעורים נמוכים יותר. רק 14% דיווחו על איומים ו-2% על אלימות פיזית. 

בתוך כך, 40% מהמנהלים בישראל ציינו את המחסור בטכנולוגיה דיגיטלית כחסם לספק הוראה איכותית. זאת לעומת 25% ממדינות ה-OECD. בנוסף עולה שרק מחצית מהמורים בישראל סיפרו שהם מסוגלים לסייע לתלמידים באמצעות שימוש בטכנולוגיה, לעומת 67% ממדינות ה-OECD. 

עוד עולה מהמחקר טאליס, שהפער המגדרי בקידום ניהול בבתי ספר ניכר בישראל. נשים מהוות כמחצית מן המנהלים לעומת שיעור גבוה יותר של 76% מהמורים. גם בממוצע מדינות ה-OECD שיעור הנשים בקרב המנהלים (47%) נמוך משיעורן בקרב המורים (68%), אך הפער המגדרי בקידום לעמדות ניהול ניכר יותר בישראל, זאת בשל שיעור נמוך במיוחד של מנהלות במגזר דוברי הערבית.

לעומת זאת, המנהלים בישראל משכילים יותר ממורים במדינות ה-OECD. ל-83% מהם יש תואר שני ול-4% תואר שלישי. זאת לעומת 63% בעלי תואר שני ב-OECD. מבין המורים, ל-46% יש תואר שני ואחוז אחד בעלי תואר שלישי.