רון קובי בסכנת פיטורים, מועצת טבריה תפוזר

רון קובי על סכנת הפיטורים: "לא נכשלתי"

בעקבות כישלון העברת התקציב העירוני: ראש עיריית טבריה יזומן לשימוע לפני פיטורים בפני ועדה מיוחדת במשרד הפנים. מועצת העיר צפויה להתפזר כבר בסוף חודש יוני, המשרד ימנה ועדה למילוי תפקידם
רובי המרשלג
19 ביוני 2019
21:30