גת

דוקותיים | יניב מדר והגת החבשי

יניב ממשיך שושלת של מגדלי גת משנת 1942. את הגת לועס במקום ריטלין
מערכת כאן
13 בספטמבר 2016
11:46