t
גאולה ולונדון | 23.06.19

גאולה ולונדון | 23.6.19 - סלנג

שניים ממגישי הטלוויזיה הבכירים בארץ נפגשים לשיחה אחרת על תרבות: כל מה שחדש בספרות, בקולנוע, בטלוויזיה, במוזיקה, בתיאטרון, באומנות הפלסטית ובתופעות תרבותיות-חברתיות המספרות את סיפורה של שנת 2019. הערב: איך משפיע הסלנג על אופיה של השפה העברית?
מערכת כאן
23 ביוני 2019
19:30

סרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה