t
גנבים פלסטינים בטירת יהודה

יחידת פרשים ביישוב קטן? "בגלל חשש מפריצות"

ביישובי חבל מודיעין מתריעים כבר תקופה ארוכה שגדר ההפרדה בין ישראל לרשות הפלסטינית פרוצה בכמה מוקדים, לאורך מטרים רבים הסמוכים ליישובים. התושבים בטירת יהודה מתלוננים על פריצות מדי לילה ומביעים חשש מפני חדירת מחבלים
מורן שכניק
28 ביולי 2019
23:14