מתדלק בתחנת דלק
צילום: קובי גדעון, פלאש 90

נשים ערביות ויוצאי אתיופיה מרוויחים פחות: פערי השכר בישראל ב-2018

מקצועות בתחום ההנדסה והשיווק בעלייה, בעוד מקצועות בתחום הפקידות והתדלוק בדעיכה. שר העבודה והרווחה חיים כץ: "הדוח נועד להציג את הפעילות הענפה לקידום החוסן הכלכלי והחברתי של אזרחי ישראל"
נופר משה
31 ביולי 2019
05:37

משרד העבודה והרווחה פרסם הבוקר (רביעי) את דוח שוק העבודה בישראל לשנת 2018. מהנתונים עולה כי נשים ערביות, בגילאי העבודה העיקריים, שעבדו כשכירות הרוויחו 5,791 שקלים בממוצע. זאת, לעומת גברים יהודים, שאינם חרדים, שהרוויחו כ-15,327 שקלים. הפערים מודגשים עוד יותר כאשר מחלקים את כמות המועסקים לאחוזוני שכר – אז ניכר ייצוג היתר של האוכלוסייה הערבית והחרדית בקרב 20% מהעובדים בעלי השכר הנמוך ביותר, וייצוג החסר בקרב 20% מהעובדים המרוויחים את בשכר הגבוה.

עוד עולה כי קבוצות שכר נוספות מאופיינות בפערי שכר משמעותיים מהממוצע הכללי. שכרם של יוצאי אתיופיה, המאופיינים בהיקפי תעסוקה גבוהים, עומד על מעט יותר ממחצית משכרם של יהודים שאינם חרדים.

בתוך כך, על פי הדוח, ישנם מקצועות בהם גדל מספר המועסקים הצעירים כמו עיצוב, טיפול ודיגיטל. מדובר בתחומים בהם קיים חשש נמוך לאוטומציה, העשויה לייתר עובדים, ועל כן הדרישה למקצועות אלו לא צפויה לפחות עם ההתקדמות הטכנולוגית.

מנתוני הדוח עולה גם כי מקצועות בהם המועסקים בני 45 ומעלה גדלו, והיקפם כ-70%. בין המקצועות: חייטים, חרטים העובדים על מכונות קונבנציונליות ונהגי אוטובוסים. יחד עם זאת, מקצועות אלו מסומנים בדוח ומחקרים בינלאומיים כמקצועות הנמצאים בסיכון גבוה לשינוי או להיעלמות כתוצאה מאוטומציה.  

שר העבודה והרווחה חיים כץ התייחס לדוח ואמר: "הדוח שאנו מפרסמים לראשונה, נועד להציג את תמונת המצב של שוק העבודה הישראלי ואת הפעילות הענפה לקידום החוסן הכלכלי והחברתי של אזרחי ישראל, הכוללת הגדלת משאבים, שיפור ופיתוח של תוכניות חדשות, לצד תכנון עתידי והתאמת השירותים למציאות תעסוקתית משתנה".

מר מרדכי אלישע, הממונה על זרועה העבודה במשרד העבודה והרווחה: "בשנה האחרונה משנה זרוע העבודה את פניה, דרך בניית תשתיות תעסוקה, הובלת רפורמות משמעותיות וקידום חקיקה נרחבת בתחום העבודה. כל זאת, לצורך התמודדות עם האתגרים הממשיים של שוק העבודה נוכח השינויים הטכנולוגיים והדמוגרפיים הצפויים, המענה הנדרש לצורכי המשק ומיצוי פוטנציאל ההון האנושי של העובדים ושל הנכנסים לשוק העבודה".