מקצועות במספרים

מקצועות במספרים | רועה צאן

240 כבשים, 25 המלטות, חצי טונה צמר בחווה המשתרעת על פני 500 דונם: המספרים שמאחורי רועה הכבשים מיבניאל
מערכת כאן
07 באוגוסט 2019
11:05