גלית דיסטל-אטבריאן

כאן דעה | פערי שכר בין גברים לנשים? אנחנו אשמות

פערי השכר בין גברים לנשים עוד קיימים במשק, אם כי פחות ממה שאנחנו חושבים. ולמה זה עדיין קיים? גלית דיסטל-אטבריאן חקרה והבינה של מי האחריות
גלית דיסטל-אטבריאן
12 באוגוסט 2019
11:06