t
משה חוגג

"הרגשנו מרומים": ההקלטות והעדויות נגד משה חוגג

רכישת בית"ר ירושלים בשנה שעברה הביאה פרסום רב לאיש העסקים, שעשה את הונו בעיקר בשוק המטבעות המקוונים. לא מעט תביעות משפטיות מצד שותפים ומשקיעים בעסקיו מתנהלות בתקופה האחרונה. חוגג טוען: מנסים להפעיל עליי לחצים גלל הפרופיל התקשורתי הגבוה שלי
עמית תומר
14 באוגוסט 2019
22:40

רכישת בית"ר ירושלים בשנה שעברה הביאה פרסום רב לאיש העסקים משה חוגג, שעשה את הונו בעיקר בשוק המטבעות המקוונים. לא מעט תביעות משפטיות מצד שותפים ומשקיעים בעסקיו מתנהלות בתקופה האחרונה, כמה מהן הסתיימו בהסדרי פשרה. בהקלטות ובעדויות נגד חוגג נטען כי "המשקיעים הרגישו מרומים".

מטעמו של חוגג נמסר: "חוגג הוא יזם פעיל המנהל פעילות עסקית ענפה בכ-50 חברות, הכוללת התקשרויות עם עשרות אנשי עסקים ויזמים. הניסיון לקשרו לאנשים מסוימים בלבד הוא פגום ומטעה. חוגג ימשיך להאמין במיזמים וברעיונות, יוסיף להשקיע בפעילויות עסקיות שונות בארץ ובחו"ל ולא יתן לגורמים קנאים ממורמרים או חורשי רעתו כל לגיטימציה לדרך פעולתם הפסולה".