אורי לביא

מדע הבחירות | לשנע את המשוכנעים

אל מי פנה ראש הממשלה כשאמר ש"הערבים נעים בכמויות לקלפי"? שימו לב לאסטרטגיית הבחירות שמבחינה בין שכנוע לשינוע
אורי לביא
01 בספטמבר 2019
17:25