t

למרות ההבטחות: הזנחת מעברי הגבול בשטחים ממשיכה

עשרות אלפי פלסטינים עוברים כל יום במחסומים ביהודה ושומרון. למרות הבטחות משרד הביטחון לשפר את תנאי המעברים, יש במקום תאי שירותים שאינם ראויים לשימוש וזבל על הרצפה
נורית יוחנן
05 בספטמבר 2019
03:15