אורי לביא

מדע הבחירות | האם ימנים נגעלים יותר משמאלנים?

שורה של מחקרים שנערכו בארצות הברית מראה התאמה בין מבנה המוח לדפוס ההצבעה. אמ;לק: ימנים נגעלים יותר בקלות, רגישים יותר לטעם מר ועוד כל מיני. האם הבחירות מכורות, מהכיוון שהכי לא היינו מוכנים אליו?
מערכת כאן
12 בספטמבר 2019
13:25