t
מתיר עגונות | פרק 3
מתיר עגונות | פרק 3

מתיר עגונות | פרק 3

חמיו של יוסף, אב בית הדין, נוזף בו שאינו משקיע בניסיונות להיכנס להריון. יוסף מפתח חשדות חדשים בחנה. ליאת, חוזרת בתשובה מקסימה שעוד לא מוגדרת כעגונה, מנסה לשכנע את יוסף לטפל בתיק שלה.
מערכת כאן
06 בנובמבר 2019
08:20