t
מתיר עגונות | פרק 4

מתיר עגונות | פרק 4

בעוד בני המשפחה מתארגנים לחגיגת אירוסין של אחיה, חנה יוצאת למסע מפתיע עם חברו הטוב של אחיה שעלול להביא אותה לחציית גבול אסור. ברגע האחרון, הרב יוסף מציל את אירוסיי האח מסכנה האורבת להם
מערכת כאן
11 בנובמבר 2019
11:37