t
מתיר עגונות | פרק 5

מתיר עגונות | פרק 5

הרב יוסף במשימה בכפר נידח באוקראינה עם שליח חב"ד מפוזר, להשיג ראייה מכרעת בתיק של העגונה מרינה, שהופכת למסע בעקבות ר' נחמן מברסלב. חדשות שמגיעות מאשתו מפיחות בו תקווה שתפילתם להריון נענתה.
מערכת כאן
14 בנובמבר 2019
12:29