t
מתיר עגונות | פרק 10
צילום מסך

מתיר עגונות | פרק 10

יוסף וחנה מנסים לקיים את הסכם ההדדיות שלהם, אך נכנסים למשבר סביב שאלת הנידה. ליאת מבקשת מיוסף שירד מהתיק שלה. מרינה נשברת בעקבות דשדוש התיק שלה. יוסף חווה הארה מפתיעה שגורמת לפיוס עם חנה
מערכת כאן
17 בדצמבר 2019
19:15