t

"אתה יהודי? אני אהרוג אותך": ניצולי שואת לוב נלחמים בשכחה

חקר השואה שופך אור בשנים האחרונות על שואת יהודי צפון אפריקה. האכזרית שבהן הייתה בלוב – אך עד השנה לא נלמדה אפילו בבתי הספר
רחל רזי סלע
09 באוקטובר 2019
21:10