t
כאן מסבירים

כאן מסבירים | איך עובדים לחצנים של מעברי חצייה?

מכירים את הלחצנים האלה ליד מעברי החצייה שאמורים להחליף לנו את האור לירוק? הם עובדים בכלל?! אהוד עזריאל מאיר ונדב אמבון מנסים לעבור את הכביש
מערכת כאן
30 באוקטובר 2019
12:07