t
עופר גולן ויונתן אוריך

עורך דינם של יועצי רה"מ בפרשת הטרדת העד: "היו מעשים חמורים יותר"

עמית חדד לכאן רשת ב: "לא יתכן שמשטרה שעוברת על החוק ופועלת בניגוד לפסיקה של ביהמ"ש, תוכל לבקש ולקבל צו מביהמ"ש"
קלמן-ליברמן
20 בנובמבר 2019
09:22

חקירת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר: עו"ד עמית חדד, המייצג את יועצי ראש הממשלה יונתן אוריך ועופר גולן, התייחס היום (רביעי) להחלטת בית המשפט אתמול לאפשר למשטרה לבדוק את הטלפונים של לקוחותיו. לדבריו, "לא יכול להיות שהמשטרה, שעוברת על החוק ופועלת בניגוד לנהלים שלה עצמה ובניגוד לפסיקת בית המשפט, תוכל אחר כך לבוא לבקש צו, ובית המשפט ייתן לה אותו". בריאיון לקלמן ליבסקינד ואסף ליברמן בכאן רשת ב אמר חדד כי היו כבר מעשים חמורים יותר מאלה שמיוחסים למרשיו: "בית המשפט צריך לקחת בחשבון גם את המעשה עצמו. גם אם זה הטרדת עד וגם אם לא – היו מעשים חמורים יותר", אמר חדד.

הוא ציין כי בית המשפט המחוזי חזר אתמול במילים חריפות יותר על הביקורת של בית משפט השלום. "הוא חזר על זה שנעשה חיפוש לא חוקי, שהמשטרה פעלה בניגוד לנהלים שלה עצמה, שהמשטרה פעלה בניגוד לפסקי הדין של בית המשפט העליון. אומר השלום וגם המחוזי אחר כך, 'נכון יש פה פגמים, יכול להיות שהפגמים האלה גם יובילו לפסילת הראיות בסופו של דבר, אבל זה לא הזמן להכריע בזה אלא בזמן המשפט'. את הנקודה הזו אנחנו רוצים להביא לעליון". חדד הוסיף ואמר שלא ניתן לדבר גבוהה-גבוהה ביחס לזכויות חשודים ונאשמים ביד אחת וביד שנייה לחתום על צווים למשטרה, אחרי שהיא רומסת את אותן זכויות. 

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה אתמול את ערעורם של  אוריך וגולן, ואישר למשטרה לבדוק את הטלפונים הניידים שלהם. זאת, במסגרת חקירת החשדות להטרדת עד המדינה בתיק 4,000 שלמה פילבר. יישום ההחלטה נדחה עד תחילת החודש הבא כדי לאפשר לבאי כוחם של היועצים לבקש רשות ערעור לבית המשפט העליון.

שופט בית המשפט המחוזי אברהם היימן אמר: "ככל שבחנתי את החלטת השלום לא מצאתי בה טעות. לו המקרה היה מגיע לפתחי כפי שהגיע לשם לא הייתי מחליט אחרת. נמצא כי לפני החוקרים היה חשד סביר לביצוע העבירה על ידי החשודים וכי בניידים חומר הקשור לביצוע העבירה". השופט הוסיף כי יש בסיס לקביעה שסיכול החיפוש בניידים יש בו כדי לפגוע בחקירה.