t
קלמן וסג"ל | 20.11.19

קלמן וסג"ל | 20.11.19

מדי ערב נפגשים קלמן ליבסקינד ואראל סג"ל לשעה של אקטואליה קצבית, בועטת ולא מתנצלת. דיווחים, ראיונות, פרשנויות וכל הקולות שצריך לשמוע כדי להבין טוב יותר מה שקורה היום בחדשות – לפני הקלעים ומאחוריהם
מערכת כאן
20 בנובמבר 2019
19:37

סרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה