-

תיקי נתניהו - ישיבה מכריעה במשרד המשפטים

מה אתם זוכרים מתיקי 1000, 2000 ו-4000? כתבי כאן חדשות מסכמים
תמר אלמוג וצח שפיצן
21 בנובמבר 2019
14:38