אביחי מנדלבליט ובנימין נתניהו
צילום: פלאש 90

היועמ"ש החליט: נתניהו יואשם בשוחד

מנדלבליט החליט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה בגין עבירת שוחד בתיק 4000, ובגין עבירות מרמה והפרת אמונים בתיק 1000 ו-2000. בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' יואשמו בעבירות מתן שוחד ועבירות נוספות, וארנון מוזס יואשם בהצעת שוחד
תמר אלמוג
21 בנובמבר 2019
16:55
עודכן ב 18:21

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט החליט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בגין עבירות לקיחת שוחד ומרמה והפרת אמונים בתיק 4000, ובגין עבירות מרמה והפרת אמונים בתיקים 1000 ו-2000, אותן ביצע נתניהו, לכאורה, במהלך כהונתו כראש הממשלה וכשר התקשורת. כך נמסר הערב (חמישי) בהודעה של משרד המשפטים.

לכתב האישום המלא

מנדלבליט צפוי למסור הערב הצהרה ב-19:30. זמן קצר לאחר מכן, ב-20:30, נתניהו ימסור הצהרה ממעונו בירושלים.

כתב אישום נגד נתניהו | הצהרת מנדלבליט

עוד החליט היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום נגד בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' בעבירות מתן שוחד, שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה בתיק 4000, וכן בעבירות נוספות נגד בעלי חברת בזק לשעבר שאול אלוביץ'. בנוסף, מנדלבליט קבע כי כתב אישום יוגש נגד המוציא לאור והעורך האחראי של ידיעות אחרונות ארנון (נוני) מוזס בעבירה של הצעת שוחד בתיק 2000.


בכך אימץ היועץ המשפטי לממשלה את המלצת פרקליט המדינה שי ניצן, ואת המלצת פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) ליאת בן ארי שווקי, שהמליצו בפניו לאחר קיום השימוע להגיש את כתב האישום בעבירות המפורטות לעיל. הודעה על החלטת מנדלבליט והעתק כתב האישום נמסרו לידי באי-כוחו של ראש הממשלה. כמו כן, עותק מכתב האישום הוגש ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, על מנת שיתאפשר לראש הממשלה להודיע לכנסת אם הוא מעוניין לבקש שתעמיד לו חסינות מפני העמדתו לדין פלילי.


בהודעת משרד המשפטים נמסר: "החלטת היועץ המשפטי לממשלה לגבי ראש הממשלה התקבלה לאחר בחינה מקיפה ויסודית של הטענות הרבות שהועלו על ידי באי-כוחו של ראש הממשלה, במהלך ארבעת ימי השימוע שנערך בראשית חודש אוקטובר 2019. כל הטענות נבחנו לעומקן בתהליך עבודה סדור. עם תום בחינת כל הטענות נמצא כי אין בטענות שעלו בשימוע כדי לשנות את העבירות שיוחסו לראש הממשלה בכתב החשדות. יחד עם זאת, חלק מהטענות הביאו לשינויים בכתב האישום, גם אם לא לשינוי בסעיפי העבירה עצמם".

תיק 4000 - תיק וואלה בזק

על פי החלטת היועץ, בתקופה שבין דצמבר 2012 ועד ינואר 2017 נוצרה בין נתניהו לאלוביץ' מערכת יחסים של "תן וקח", שהתבססה על הבנתם המשותפת כי כל אחד מהם מחזיק באינטרס משמעותי, שהצד השני הוא בעל יכולת לקדמו. במסגרת זו, בארוחת ערב משותפת שקיימו בני הזוג נתניהו עם בני הזוג אלוביץ' בשנת 2012, במהלך מערכת הבחירות לכנסת ה-19, סוכם כי נתניהו ורעייתו יוכלו להפנות לבני הזוג אלוביץ' דרישות הנוגעות לאופן הסיקור התקשורתי שלהם באתר וואלה.


מערכת היחסים בין נתניהו לבין בני הזוג אלוביץ' התאפיינה בקשר אינטנסיבי ותדיר שהתנהל במישרין ובאמצעות מתווכים. במסגרת קשר זה הפנו נתניהו ובני משפחתו לבני הזוג אלוביץ' דרישות שונות שעניינן אופן הסיקור שלהם באתר וואלה, ואף דרשו דרישות הנוגעות לסיקור יריביו הפוליטיים של נתניהו. בני הזוג אלוביץ' הפעילו לחץ כבד ומתמשך על מנכ"ל וואלה דאז, אילן ישועה, להיענות לדרישות אלה. כתוצאה מכך הנחה ישועה את העורכים והעיתונאים של וואלה לשנות פרסומים באתר באופן התואם את דרישותיו של נתניהו.

במסגרת מערכת היחסים בין נתניהו לבני הזוג אלוביץ', הפעיל נתניהו את כוחו וסמכויותיו כעובד ציבור כדי לקדם נושאים שאלוביץ' היה מעוניין בקידומם - בעבורו, בעבור חברת בזק או בעבור חברות שונות בקבוצת "יורוקום", שבאמצעותה שלט בבזק ובוואלה. מתוקף תפקידיו הציבוריים עסק נתניהו במספר מקרים בענייניו הרגולטוריים של אלוביץ', וביצע פעולות שקידמו אינטרסים עסקיים משמעותיים שלו, שהיקפם נאמד בסכומי עתק. את פעולותיו לטובת אלוביץ' עשה נתניהו בתמורה לטובות ההנאה שלקח מבני הזוג אלוביץ' בתחום הסיקור.

מתוקף תפקידיו הציבוריים עסק נתניהו במספר מקרים בענייניו הרגולטוריים של אלוביץ', וביצע פעולות שקידמו אינטרסים עסקיים משמעותיים שלו, שהיקפם נאמד בסכומי עתק

עוד קובע מנדלבליט כי נתניהו הסתיר את מערכת היחסים בינו לבין בני הזוג אלוביץ' באופן שיטתי ועקבי מפני שורה של גורמים רשמיים, להם מסר מידע חלקי ומטעה על אודות טיב יחסיו עם אלוביץ'. 

תיק 2000 - תיק שיחות נתניהו-מוזס

היועץ המשפטי לממשלה קובע כי ראש הממשלה והמוציא לאור של ידיעות אחרונות קיימו במהלך השנים שלוש סדרות של פגישות: בשנים 2009-2008; בשנת 2013 ובשנת 2014. במהלך כל אחת מסדרת הפגישות האמורות, נתניהו ומוזס קיימו שיח על קידום האינטרסים ההדדיים שלהם: שיפור אופן סיקורו של נתניהו בכלי התקשורת מקבוצת ידיעות אחרונות, והטלת מגבלות על העיתון ישראל היום, דבר שהיה בעל משמעות כלכלית רבה עבור מוזס ועבור קבוצת ידיעות אחרונות.


באחת הפגישות, שהתקיימה ביום 4.12.2014, ולקראת מערכת הבחירות לכנסת ה-20, מוזס הציע לנתניהו שוחד, בכך שיביא לשינוי ניכר לטובה בקו ובאופן הסיקור של ראש הממשלה ובני משפחתו בכלי התקשורת מקבוצת ידיעות אחרונות, ולשינוי לרעה באופן הסיקור של יריביו הפוליטיים. זאת בתמורה לכך שנתניהו ינצל את השפעתו כראש הממשלה לקדם חקיקה שתטיל מגבלות על ישראל היום.

לפי מנדלבליט, נתניהו לא סירב להצעת השוחד ולא הפסיק את השיחה עם מוזס, והגם שלא התכוון לקדם את הצעת החוק, המשיך לנהל עם מוזס שיחה ארוכה ומפורטת על מרכיבי ההצעה, והציג בפניו מצג לפיו יש אפשרות של ממש שיעשה שימוש בכוחו השלטוני על מנת לקדם את החקיקה.

ראש הממשלה ניצל את מעמדו ואת כוח המשרה על מנת לקבל טובת הנאה אישית ובכך שבהיותו נבחר הציבור הבכיר ביותר, העביר מסר לפיו הצעות שוחד הן כלי שניתן לעשות בו שימוש

במעשיו אלה, קובע מנדלבליט, עשה נתניהו מעשה הפרת אמונים הפוגע פגיעה מהותית באמון הציבור בעובדי הציבור ובנבחריו ובטוהר המידות שלהם. ראש הממשלה ניצל את מעמדו ואת כוח המשרה על מנת לקבל טובת הנאה אישית ובכך שבהיותו נבחר הציבור הבכיר ביותר, העביר מסר לפיו הצעות שוחד הן כלי שניתן לעשות בו שימוש לשם קידום אינטרסים הדדיים של עובדי ציבור בכירים ואנשי עסקים, וכי אין פסול בעסקאות שוחד.

תיק 1000 - תיק טובות ההנאה

לפי הכרעת היועץ המשפטי לממשלה, נתניהו ורעייתו שרה נתניהו קיבלו מאיש העסקים ארנון מילצ'ן טובות הנאה שונות. בשנת 2013 הכיר מילצ'ן לנתניהו את איש העסקים האוסטרלי ג'יימס פאקר. בשנים 2016-2014, קיבלו נתניהו ורעייתו מפאקר טובות הנאה שונות. היקף טובות ההנאה ממילצ'ן ומפאקר הצטבר לסכום של כ-700 אלף שקל. טובות ההנאה ניתנו לנתניהו בזיקה לתפקידיו הציבוריים ולמעמדו כראש ממשלת ישראל.  על פי כתב האישום, נתניהו ביצע מעשי הפרת אמונים הפוגעים פגיעה מהותית באמון הציבור ובטוהר המידות. 

היקף טובות ההנאה ממילצ'ן ומפאקר לבני הזוג נתניהו הצטבר לסכום של כ-700 אלף שקל. טובות ההנאה ניתנו לנתניהו בזיקה לתפקידיו הציבוריים ולמעמדו כראש ממשלת ישראל

בתקופה שבין אוקטובר 2011 לדצמבר 2016 פעל נתניהו במסגרת מילוי תפקידיו הציבוריים לטובת מילצ'ן במקרים הבאים: בשנים 2014-2013 נתניהו פעל מול גורמי ממשל אמריקניים על מנת שתינתן למילצ'ן אשרת כניסה לארצות הברית, בשני אירועים; בשנת 2013, נתניהו פנה לשר האוצר דאז יאיר לפיד בעניין הארכת משך הפטור מדיווח ותשלום מס הכנסה הניתן לתושבים חוזרים, ממנו נהנה מילצ'ן; ובשנת 2015, נתניהו פעל בעצמו והנחה את מנכ"ל משרד התקשורת דאז שלמה פילבר לסייע למילצ'ן בעניינים הנוגעים לרגולציה, בקשר לעסקת מיזוג בין חברות התקשורת רשת וקשת, על מנת שהשקעה אותה בחן מילצ'ן באותה העת, תהיה כדאית עבורו מבחינה כלכלית.