אילוסטרציה
צילום: ריצ'רד קאופמן, Pixabay

עלייה בשיעור העסקת אנשים עם מוגבלות

היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות: מנתונים שמפרסמת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עולה כי לאורך העשור האחרון חלה עלייה מתמדת בשיעורי ההעסקה של אנשים עם מוגבלות בכלל, ושל אנשים עם מוגבלות חמורה בפרט
אמוץ שפירא
01 בדצמבר 2019
11:33

היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות יחול בעוד יומיים (שלישי). בינתיים בישראל, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מפרסמת היום נתונים על המצב החברתי והכלכלי של הסובלים ממוגבלות בשנים האחרונות. כ-1,493,100 אנשים עם מוגבלות חיים היום בישראל, 33% מהם בגילי העבודה (64-18).

לאורך העשור האחרון נרשמה עלייה מתמדת בשיעורי ההעסקה של אנשים עם מוגבלות בכלל, ושל אנשים עם מוגבלות חמורה בפרט. שיעור המועסקים של אנשים עם מוגבלות בישראל הגיע בשנת 2018 ל-60%, לעומת 50% בשנת 2011. שיעור ההעסקה בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה עלה מ-32% בתחילת העשור ל-47% בשנה החולפת. שיעור העסקת אנשים ללא מוגבלות, לשם ההשוואה, עומד על 79%.


אחוז המועסקים בשנים 2018-2002 לפי נתוני הלמ"ס

עם זאת, 17% מהאנשים עם מוגבלות חמורה עדיין מדווחים שאינם מצליחים לכסות הוצאות חודשיות למזון, חשמל, טלפון ועוד. זאת לעומת 5% בלבד מהאנשים ללא מוגבלות. בנוסף, 24% מקבוצת המוגבלות החמורה מעידים שלעיתים קרובות חשו עוני, זאת לעומת 10% בלבד בקרב אנשים ללא מוגבלות.


דיווח על חוסר הצלחה לכסות הוצאות חודשיות לפי מידת המוגבלות של בני 20-64, 2018 (באחוזים)

60% מהגופים הציבוריים עומדים באופן מלא ביעד שנקבע בחוק, שמחייב ייצוג הולם. 22% מהם עומדים ברמה בינונית ביעד ו-18% עומדים ביעד ברמה נמוכה או בכלל לא.

הנתונים מתבססים על סקר חברתי שערכה ב-2018 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב 8,000 איש.