עומס ברכבת ההגנה
צילום: רותם מלול

מהבוקר: שיבושים בתנועת הרכבות באזור המרכז

בשל עבודות תשתית נסגרה מסילה בציר "איילון" עד לחג החנוכה • המסילה תסגר לאחר החג לשלושה שבועות נוספים • בשל העבודות יתוגברו קווי רכבת חלופיים, ויופעל מערך היסעים בלא תשלום
שרון עידן
02 בדצמבר 2019
08:51

שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות עד לסוף חודש ינואר 2020: בשל עבודות תשתית נסגרה מהבוקר (שני) ועד לחג החנוכה מסילה אחת בציר "איילון" של רכבת ישראל. עקב כך חלים שינויים בקו הנגב המערבי. לאחר הפסקה של שבוע בעבודות, תיסגר מסילה אחת לשלושה שבועות נוספים. בשל העבודות יתוגברו קווי רכבת חלופיים, ויופעל מערך היסעים בלא תשלום. 

בימי העבודות, רכבות שמוצאן בתחנת באר שבע יסתיימו בתחנת יבנה מערב, ורכבות היוצאות מתחנות ראשון לציון משה דיין יסתיימו בתחנת תל אביב ההגנה. רכבות היוצאות מכיוון רעננה לדרום יתחילו ויסיימו את נסיעתן בתחנות בני ברק ותל אביב סבידור מרכז. לא תתאפשר נסיעה ברכבת בין תחנות יבנה מערב לראשון לציון משה דיין. 

השינויים בקו באר שבע מרכז–ראשון לציון משה דיין–רעננה מערב (בשעות השיא):

שתי הרכבות היוצאות מתחנת באר שבע מרכז לכיוון צפון תסיימנה את נסיעתן בתחנת יבנה מערב, ממנה יופעל מערך היסעים חינמי בין תחנת יבנה מערב לתחנת תל אביב ההגנה. לחילופין, תתאפשר החלפת רכבות לכיוון צפון בתחנות אשקלון או אשדוד.

שתי הרכבות היוצאות מתחנת ראשון לציון משה דיין תסיימנה את נסיעתן בתחנת תל אביב ההגנה. מרכבת ישראל נמסר כי נוסעים לתחנות צפוניות מתחנת ההגנה יבצעו החלפת רכבות בתחנה זו או יעזרו בשירותי ההיסעים החינמיים שיוצבו בה. 

מתוך ארבע הרכבות היוצאות מתחנת רעננה מערב לכיוון דרום, שתיים תסיימנה את נסיעתן בתחנת בני ברק ושתיים תסיימנה נסיעתן בתחנת תל אביב סבידור מרכז.

מתחנת בני ברק יופעל מערך היסעים חינמי אל תחנות תל אביב האוניברסיטה ותל אביב סבידור מרכז, שם תתאפשר נסיעה ברכבת לכיוון צפון ולכיוון דרום. בתחנת תל אביב סבידור מרכז תתאפשר החלפת רכבות לכיוון צפון ולכיוון דרום.

השינויים בשעות השפל (9:00–15:30 ו־19:00–6:00):

הרכבת מתחנת באר שבע מרכז והרכבת מתחנת אשקלון צפונה, תסיימנה נסיעתן בתחנת תל אביב ההגנה. בתחנת זו תתאפשר החלפת רכבות לכיוון צפון ודרום. 

מתוך שתי הרכבות היוצאות מתחנת רעננה, רכבת אחת תסיים את נסיעתה בתחנת בני ברק, ורכבת שנייה תסיים את נסיעתה בתחנת תל אביב סבידור מרכז.

מתחנת בני ברק יופעל לרשות הנוסעים מערך היסעים חינמי אל תחנת תל אביב האוניברסיטה, שם תתאפשר נסיעה ברכבת לכיוון צפון ולכיוון דרום. בתחנת תל אביב סבידור מרכז תתאפשר החלפת רכבות לכיוון צפון ודרום.

מרכבת ישראל נמסר כי לנוסעי הרכבת מומלץ להתעדכן בפרטים המלאים באתר רכבת ישראל, ביישומון ובמוקד שירות הלקוחות שמספרו *5770.