t
כאן מציינים

כאן מציינים | למה קשה ללמוד גמרא?

הגמרא נחשבת לאחד הספרים החשובים בארון הספרים היהודי, אז למה כל כך קשה ללמוד אותה?
ענת קורות גורדון
15 בדצמבר 2019
10:55