t
בית סוהר הדרים

שב"ס החליט: לא יהיו עוד שחרורים מנהליים

ההחלטה באה לאחר שכמות האסירים הגיעה בפעם הראשונה לתקן שקבע בג"ץ לצפיפות בבתי הכלא. בשל החלטת בג"ץ, בוצעו עד כה שחרורים מנהליים מדי יום כדי לעמוד בתקן
רועי ינובסקי
20 בדצמבר 2019
18:40

שירות בתי הסוהר החליט היום (שישי) לראשונה שלא לבצע שחרורים מנהליים, משום שכמות האסירים הגיעה בפעם הראשונה לתקן שקבע בג"ץ לצפיפות בבתי הכלא. בשל החלטת בג"ץ, שהנחה את המדינה לצמצם את הצפיפות בבתי הכלא, בוצעו עד כה שחרורים מנהליים מדי יום כדי לעמוד בתקן.

על מנת לעמוד בתקן, חלק מהאסירים שוחררו לפני תום תקופת המאסר. היום כאמור לראשונה לא בוצעו שחרורים מנהליים ומעתה מדי יום תתקבל החלטה מחדש לפי כמות האסירים בבתי הכלא השונים.